FX 600 FLEX Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek QUICK-MIX

Elastyczny, żelowy klej do klejenia płytek na balkonach, tarasach, podłożach ogrzewanych oraz w ciągach komunikacyjnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Innowacyjna technologia trasstec.

65.00  /25 kg

Add to wishlist

Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek FX 600 Flex.

Elastyczny, żelowy klej do klejenia płytek na balkonach, tarasach, podłożach ogrzewanych oraz w ciągach komunikacyjnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Innowacyjna technologia trasstec.

 • elastyczny klej o wydłużonym czasie obróbki do klejenia płytek ceramicznych oraz okładzin z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia
 • do klejenia na podłożach mineralnych, jastrychach ogrzewanych, płytach GK, płytach włóknistych, starych okładzinach ceramicznych
 • do klejenia płytek w pomieszczeniach „mokrych”, na balkonach, tarasach, ciągach komunikacyjnych oraz na powłokach izolacyjnych quick-mix
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • użycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • klej elastyczny
 • grubość warstwy kleju od 2 do 15mm
 • wysoka wydajność, obniżone zużycie kleju
 • doskonałe właściwości robocze
 • technologia żelowa ułatwia aplikację kleju
 • zmniejszony spływ
 • wydłużony czas otwarty
 • duża siła klejenia
 • mrozoodporny i wodoodporny
 • modyfikowany polimerami nowej generacji
 • wyprodukowany z wykorzystaniem technologii trasstec
 • spoiwo hybrydowe na bazie cementu trasowego
 • zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
 • spełnia wymagania C2 TE normy EN 12004
 • EC 1 Plus – bardzo niski poziom emisji

ZASTOSOWANIE

 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • do przyklejania płytek cienkowarstwowo warstwą kleju do 5mm oraz grubowarstwowo warstwą kleju do 15mm
 • do przyklejania płytek ściennych oraz podłogowych z glazury, terakoty, kamionki, klinkieru, gresu, mozaiki szklanej, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia
 • do klejenia płytek na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz gipsowych, na płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach gipsowo-włóknistych i na lastryku
 • na ogrzewane jastrychy cementowe oraz anhydrytowe
 • do klejenia płytek w technologii „płytka na płytkę”
 • do klejenia płytek na wszelkiego rodzaju izolacjach podpłytkowych
 • do klejenia płytek w pomieszczeniach mokrych oraz na balkonach i tarasach
 • do klejenia płytek w miejscach poddawanych intensywnym obciążeniom mechanicznym, np. ciągi komunikacyjne, schody, obiekty użyteczności publicznej

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

 • klasyfikacja kleju C2 TE wg EN 12004
 • pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
 • EC 1 Plus – bardzo niski poziom emisji
 • Zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm
 • Unikalna kombinacja wysokiej jakości cementu, trasu, piasku o najwyższej czystości i starannie dobranym uziarnieniu oraz polimerów o najwyższej jakości

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste, nieprzemarznięte, nieodkształcalne, wolne od kurzu, pyłu oraz resztek środków antyadhezyjnych. Luźne części podłoża oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem gruntującym UG, podłoża nienasiąkliwe i gładkie gruntować kwarcowym środkiem gruntującym QG, podłoża anhydrytowe gruntować żywicą epoksydową EG wraz z posypką piaskową. Klej nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Stosować na podłożach takich jak: beton, ogrzewane jastrychy cementowe, ogrzewane jastrychy anhydrytowe, tynki cementowe, tynki wapienno-cementowe, tynki wapienne bloczki z betonu lekkiego, płytki gipsowo-kartonowe oraz gipsowo-włókniste. Podłoże musi być wysezonowane – wiek podłoża powinien być większy niż 28 dni. Przeciwwodne, podpłytkowe powłoki izolacyjne muszą być wyschnięte i związane.

APLIKACJA

Zawartość opakowania 25kg wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego ok. 7,5 litrów czystej wody (klejenie cienkowarstwowe) lub ok. 6 litrów czystej wody (klejenie grubowarstwowe), dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie należy odczekać 3 minuty i ponownie przemieszać zaprawę. Tak przygotowany klej zużyć w ciągu ok. 2 godzin. W przypadku związania kleju niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie go z wodą. Przygotowany klej nie powinien być mieszany z suchą zaprawą oraz z wodą w celu zmiany jego konsystencji. Za pomocą gładkiej krawędzi pacy nanieść najpierw tzw. warstwę kontaktową, następnie za pomocą zębatej krawędzi pacy nanieść właściwą warstwę klejącą. Rozmiar zęba pacy należy dostosować do wymiaru płytek. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu „naskórkowania” tzn. przed upływem 30 minut. Płytki należy starannie docisnąć, następnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu. Przed klejeniem okładziny ceramicznej na podłożach z ogrzewaniem podłogowym, należy ogrzewanie wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac płytkarskich. Ponownie włączyć po całkowitym związaniu kleju, po min. 48 godzinach i stopniowo podwyższać temperaturę. Przy stosowaniu kleju na zewnątrz, na balkonach oraz tarasach, w miejscach narażonych na odziaływanie wody oraz w miejscach narażonych na znaczne obciążenia mechaniczne okładziny ceramiczne należy kleić tzw. metodą kombinowaną polegającą na nakładaniu kleju na podłoże jak również na płytkę.

Zwrócić uwagę, aby nie pozostawały pod płytką puste przestrzenie, w których może gromadzić się woda. Płytki spoinować po wyschnięciu kleju po ok. 1 dniu w metodzie cienkowarstwowej lub po 2 dniach w metodzie grubowarstwowej. Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie nasłonecznienie oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C.

ZUŻYCIE

 • Paca zębata 4x4x4 – zużycie ok. 1,2 kg/m2
 • Paca zębata 6x6x6 – zużycie ok. 1,8 kg/m2
 • Paca zębata 8x8x8 – zużycie ok. 2,4 kg/m2
 • Paca zębata 10x10x10 – zużycie ok. 3,0 kg/m2

Zużycie kleju może być różne w zależności od równości podłoża i rodzaju płytek.

Temperatura stosowania

Prace należy wykonywać prze temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć czystą wodą.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu na paletach. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie

Worek 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłozne zasięgnięcie porady lekarza.

UWAGA

Informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA

Wszystkie informacje dotyczące produktu, wraz z kompletną dokumentacją techniczną znajdują się na stronie producenta:
FX 600 FLEX Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek

Karta charakterystyki Karta techniczna
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Świadectwo PZH  Świadectwo PZH
Licencja EC1 Licencja EC1
Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych


 

PORADNIK MONTAŻU

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy PORADNIK MONTAŻU PŁYTEK CEGLANYCH BETONOWYCH – zarówno, gdy sam zamierzasz ułożyć ceglaną ścianę, jak i wówczas, gdy sprawę oddajesz w ręce fachowców. 44 strony wiedzy, którą warto zdobyć, gdy stawiasz na cegły MILKE.

 • Co zrobić zanim kupisz cegłę?
 • Jak przygotować podłoże i płytki?
 • Złote rady klejenia i fugowania.
 • Wybierz swój typ wiązania cegieł.
 • Jak uchronić się przed wykwitami?
 • Konserwacja, czyszczenie i impregnacja ceglanej ściany.
 • I wiele, wiele innych cennych porad montażowych podanych w otwarty i bezpośredni sposób.

Waga 25 kg