Latex S Lateksowa farba do wnętrz, satynowa QUICK-MIX

Wysokiej jakości farba lateksowa. Stopień połysku: satynowy.

 • kolor biały – wiadro o pojemności 10 litrów
 • kolor inny – wiadro o pojemności 2,5 litra – farba barwiona w systemie ColorSelect, kolor przygotowywany na Twoje indywidualne zamówienie (skontaktuj się z nami)

91.00 364.00  /szt.

Add to wishlist
SKU: Brak danych Kategoria:

Latex S Lateksowa farba do wnętrz, satynowa.

Wysokiej jakości farba lateksowa. Dobre krycie oraz trwałość koloru. Nie chlapie w trakcie aplikacji. Do powierzchni najbardziej wymagających w użytkowaniu. Wodorozcieńczalna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów.

 • kolor biały – wiadro o pojemności 10 litrów
 • kolor inny – wiadro o pojemności 2,5 litra – farba barwiona w systemie ColorSelect, kolor przygotowywany na Twoje indywidualne zamówienie (skontaktuj się z nami)

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo wysoka odporność na zmywanie
 • odporna na szorowanie na mokro wg EN-13300: klasa 1
 • trwała w przypadku stosowania wodnych środków dezynfekujących oraz wodnych domowych preparatów czyszczących
 • stopień połysku: satynowy
 • produkt przeznaczony do barwienia w systemie quick-mix ColorSelect – dostępna w dwóch bazach
  baza 1 (biała) można stosować niebarwioną
  baza 3 konieczność barwienia w systemie quick-mix ColorSelect

ZASTOSOWANIE

 • do wykonywania powłok malarskich wewnątrz pomieszczeń
 • przeznaczona do malowania ścian i sufitów wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia, usługowych, produkcyjnych w tym w branży żywnościowej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością) oraz w hotelach
 • do malowania podłoży takich jak: tynki gipsowe, gładzie gipsowe, szpachle dyspersyjne, tynki wapienno-cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża betonowe, istniejące – stabilne powłoki malarskie
 • do malowania powierzchni sufitowych w obiektach komercyjnych z widocznymi instalacjami

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

 • pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
 • podlega barwieniu w systemie quick-mix Color Select
 • produkt posiada Atest Higieniczny PZH
 • mieszanka najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne, pylące, piaszczące oraz porowate należy zagruntować preparatem quick-mix UG lub quick-mix 4G (dobór odpowiedniego środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża i jego kondycji). Okres wysychania preparatu gruntującego wynosi ok. 2-3 godzin. Nienośne powłoki malarskie należy całkowicie usunąć, natomiast powłoki malarskie błyszczące, stabilne należy zmatowić poprzez przeszlifowanie i następnie odpylić lub zmyć wodą z dodatkiem preparatu czyszczącego. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować po upływie ok. 3-4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu, odpyleniu i zagruntowaniu.

W przypadku porażenia podłoży przez mikroorganizmy takie jak glony oraz grzyby-pleśnie zalecamy wykonanie w pierwszej kolejności ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, która określi przyczyny porażeń biologicznych, ich rodzaj oraz precyzyjnie opisze zalecenia wykonawcze. Kluczowym elementem odgrzybieniowych powierzchni powinno być usunięcie przyczyn zawilgocenia podłoża. Przed aplikacją preparatu grzybobójczego podłoże należy oczyścić, a następnie zneutralizować preparatem APE zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej preparatu APE.

Przygotowanie podłoża ma wpływ na ostateczny wygląd powłoki malarskiej i zużycie farby. Przy wyborze kolorów intensywnych wybarwionych w farbie Latex S baza 3 np. żółty, czerwony zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym kolorem o zbliżonej barwie wykonanej w farbie Basic Kolor.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem malarskim sznurkowym o dł. runa 12/15 mm. Zaleca się po uprzednim naniesieniu farby zastosowanie wałka z krótkim runem 10/12 mm i przewałkowanie w jednym kierunku celem uzyskania gładkiej powierzchni. Dopuszcza się także nakładanie farby pędzlem lub natryskiem metodą airless np. GRACO GX 21, 390PC, dysza LP517, ciśnienie robocze 150 bar. Farbę można rozcieńczyć do pierwszego malowania max. 5% wodą. Ostateczną warstwę nanosić bez rozcieńczenia.

Ilość warstw:
baza 1: minimum 2 warstwy
baza 3: minimum 2 warstwy, w zależności od koloru farby (patrz. przygotowanie podłoża intensywne kolory)

Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy wyrób barwiony pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Jeżeli nie, należy wszystkie opakowania wymieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru. Pojemniki farby tego samego koloru o różnej objętości, mieszać ze sobą dolewając zawartość mniejszego opakowania do większego.

ZUŻYCIE

Ok. 110ml/m2 w zależności od rodzaju podłoża przy jednokrotnym malowaniu. Zużycie farby zależy od rodzaju podłoża, sposobu aplikacji, warunków temperaturowych oraz wilgotnościowych podczas nakładania powłoki malarskiej.

Temperatura stosowania

Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C ± 2°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%, kolejną warstwę można nakładać po ok. 2 godzinach po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza w malowanych pomieszczeniach mają znaczący wpływ na tempo wysychania produktu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia przemyć w czystej wodzie.

Przechowywanie

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniu przeznaczonym dla tego typu wyrobu w temperaturze od +5°C do +25°C, przez okres 24 miesięcy, od daty wyprodukowania.

Opakowanie

Wiadro 2,5 l oraz 10 l.

Recykling odpadów

Tylko opróżniony pojemnik nadaje się do recyklingu. Kod odpadu nr: 08 01 12 (odpady z farb i lakierów).

UWAGA

W kontakcie ze skórą: farbę natychmiast spłukać wodą i mydłem. W wypadku przedłużającego się podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z oczami: przez kilka minut płukać oczy z odchyloną powieką pod bieżącą wodą. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Natychmiast skontaktować się z lekarzem – pokazać opakowanie lub etykietę lekarzowi. Chronić przed dziećmi. Wszelkie dane zawarte są w Karcie Charakterystyki. Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku prób i doświadczeń praktycznych. Zalecamy wykonanie prób zastosowania produktu w miejscu aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

DOKUMENTACJA

Wszystkie informacje dotyczące produktu, wraz z kompletną dokumentacją techniczną znajdują się na stronie producenta:
Latex S Lateksowa farba do wnętrz, satynowa

Odporność na szorowanie wg EN 13300: klasa 1
Zawartość LZO: poniżej 30g/l LZO


PORADNIK MONTAŻU

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy PORADNIK MONTAŻU PŁYTEK CEGLANYCH BETONOWYCH – zarówno, gdy sam zamierzasz ułożyć ceglaną ścianę, jak i wówczas, gdy sprawę oddajesz w ręce fachowców. 44 strony wiedzy, którą warto zdobyć, gdy stawiasz na cegły MILKE.

 • Co zrobić zanim kupisz cegłę?
 • Jak przygotować podłoże i płytki?
 • Złote rady klejenia i fugowania.
 • Wybierz swój typ wiązania cegieł.
 • Jak uchronić się przed wykwitami?
 • Konserwacja, czyszczenie i impregnacja ceglanej ściany.
 • I wiele, wiele innych cennych porad montażowych podanych w otwarty i bezpośredni sposób.

Waga Brak danych
Kolor

biały, kolor

Opakowanie

W zależności od koloru:
kolor biały – wiadro o pojemności 10 litrów
kolor inny – wiadro o pojemności 2,5 litra