PŁYTKI BETONOWE MILKE

Płytki betonowe MILKE to dekoracyjne, prefabrykowane płytki ścienne, wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Płytki betonowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Produkty należy chronić przed gwałtowną zmianą temperatury podczas przechowywania. Po przeniesieniu ich z mrozu do docelowego pomieszczenia należy pozwolić płytkom na wyrównanie temperatury zanim przystąpi się do ich montażu.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem płytek.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić nośność. Powierzchnie wysoce chłonne należy odpowiednio przygotować poprzez gruntowanie. Ocena przyczepności podłoża oraz jej odpowiednie przygotowanie należy do wykonawcy robót montażowych.

Do montażu płytek betonowych zaleca się stosowanie klejów cementowych. Zaleca się klejenie płytek betonowych na tzw. grzebień, po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Klej należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

KONSERWACJA I IMPREGNACJA

W trakcie przechowywania, montażu i użytkowania należy unikać uderzania w powierzchnię płytek twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.
Płytek nie należy plamić, wszelkie substancje należy usunąć z powierzchni płyt natychmiast nie powodując ich wcierania. Płytek betonowych nie należy szorować ani narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi. Nie należy stosować powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

Płytki betonowe narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne, zawilgocenie lub zabrudzenia wymagają dodatkowej impregnacji. Zalecamy stosowanie impregnatu PRO4.4 Premium marki MILKE lub impregnatów innych renomowanych producentów.


PŁYTKI GIPSOWE MILKE

Płytki gipsowe MILKE to prefabrykowane płytki ścienne, wykonane z naturalnego gipsu, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych. To produkt wykonywany ręcznie, którego ewentualne niedoskonałości nie są wadami lecz zamierzonym efektem. Widoczne na powierzchni kawerny i raki są typowe dla produktu. Na powierzchni płytek dopuszczalne są smugi, delikatne odbarwienia i różnice w gładkości. Opisane cechy są charakterystyczne dla tego materiału, a ich występowanie jest celowo potęgowane lub niwelowane w procesie produkcji. Cechy te nie stanowią podstawy do reklamacji.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Płytki gipsowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem płytek.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić nośność. Do montażu płytek z gipsu zaleca się stosować powszechne kleje gipsowe lub inne kleje montażowe. Klej należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się klejenie płytek gipsowych na tzw. grzebień, po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

KONSERWACJA I IMPREGNACJA

W trakcie przechowywania, montażu i użytkowania należy unikać uderzania w powierzchnię płytek twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.
Płytek nie należy plamić, wszelkie substancje należy usunąć z powierzchni płyt natychmiast nie powodując ich wcierania. Płytek gipsowych nie należy szorować ani narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi. Nie należy stosować powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

Płytki gipsowe nie wymagają dodatkowej impregnacji. Zaleca się pokrycie ich farbą, co pozwoli osiągnąć ostateczny zamierzony efekt.


KAFLE I BLOCZKI TEKT CONCRETE

Kafle i bloczki to dekoracyjne produkty z linii TEKT CONCRETE wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych.

UWAGI OGÓLNE

Na wszystkich produktach z betonu architektonicznego występują tzw. “raki” czyli różnej wielkości otworki (ubytki), które są naturalnym zjawiskiem dla tego materiału. Za ich powstawanie i wielkość odpowiada kilka czynników procesu produkcji takich jak np. gęstość mieszanki czy długość wibrowania. Ilość i wielkość raków na kaflach z tej samej partii może się różnić. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Mieszanki betonu, z których produkowane są produkty powstają poprzez połączenie wielu składników według określonej receptury. Odcienie koloru gotowych produktów, również wśród produktów pochodzących z tej samej partii, mogą się nieznacznie różnić. Delikatne smugi i przebarwienia są charakterystyczne dla materiału. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Klejenie elementów należy wykonywać jedynie na powierzchniach chropowatych odpowiednio wcześniej przygotowanych (gruntowanie) według wskazań producenta wybranego systemu montażowego oraz ogólnej sztuki budowlanej. Niedopuszczalne jest klejenie produktów do powierzchni gładkich, takich jak np: powierzchnie malowane, gładź gipsowa, gładkie tynki wapienne – stiuki, itp.

Ocena przyczepności podłoża oraz jej odpowiednie przygotowanie należy do wykonawcy robót montażowych. Nie zastosowanie wytycznych montażowych w trakcie prac grozi odpadnięciem zamontowanych elementów. Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

Do montażu elementów białych, w celu uniknięcia przebarwień należy stosować kleje białe. Wszelkie zabrudzenia klejem należy niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do ich zaschnięcia.

Produkty MILKE/TEKT można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem wykonywanych na specjalne zamówienie lżejszych kafli i bloczków z kruszywem keramzytowym, które ze względu na zwiększoną nasiąkliwość stosować można jedynie wewnątrz budynków.

Klejenie okładzin betonowych na wysokościach większych niż 4.5m wymaga stosowania specjalnych systemów montażowych określanych przez polskie Normy i Prawo Budowlane.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Produkty betonowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Produkty należy chronić przed gwałtowną zmianą temperatury podczas przechowywania. Po przeniesieniu ich z mrozu do docelowego pomieszczenia należy pozwolić kaflom na wyrównanie temperatury zanim przystąpi się do ich montażu.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem produktów.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.
Mimo, że produkty MILKE/TEKT wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału, nie zachowując należytej ostrożności można łatwo uszkodzić ich krawędzie i narożniki.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

WYTRZYMAŁOŚĆ ŚCIANY

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wybrana ściana (lub inna powierzchnia) jest do tego celu wystarczająco wytrzymała. Karta katalogowa każdego wzoru produktów MILKE/TEKT zawiera informację o masie pojedynczego elementu oraz ilości elementów składających się na metr kwadratowy projektowanej kompozycji.

W przypadku planowanego montażu produktu na nowo budowanej ścianie należy pamiętać o jej odpowiednim wzmocnieniu, np. zagęszczona podkonstrukcja, podwójne opłytowanie, odpowiednia grubość.

WAŻNE: Montaż produktów betonowych na ścianie o niewystarczającej wytrzymałości może być bardzo niebezpieczny i doprowadzić do jej zawalenia.

Podstawowe narzędzia: folia malarska, taśma maskująca, ołówek, poziomica, łata montażowa (np. prosty i równy krawędziak drewniany, pas płyty gipsowo- kartonowej, itp.), w zależności od metody montażu – wiadro do przygotowania zaprawy klejowej z mieszalnikiem, pojemnik na grunt, pędzle (lub wałki), pace lub taśma montażowa dwustronnie klejąca grubości 3mm, pojemnik na grunt, pędzle(lub wałki), pistolet do wyciskania kleju.

PROPONOWANE SYSTEMY KLEJENIA

Powierzchnia klejenia kafli powinna być zagruntowana przy użyciu wałka z gruntem BETON TACK (zużycie ok. 300g/m2) firmy NORD RESINE. W celu uzyskania lepszej przyczepności można dodać do gruntu klej cementowy. Zalecanym klejem jest klej odkształcalny MONOTACK FLEX (C2TES1) lub klej wysoce odkształcalny MONOTACK H BOND (C2TES2) firmy NORD RESINE.

Do montażu elementów należy używać klejów klasy C2TES1 lub C2TES2 wskazanego przez producenta płyt. Alternatywnie można stosować system montażu płyt elewacyjnych włóknocementowych z użyciem elastycznego kleju polimerowego marki BOSTIK Simson Panel Tack HM. Powierzchnię należy uprzednio zagruntować preparatem BOSTIK Simson Primer MSP. Klejenie można wspomagać taśmą dwustronną BOSTIK Simson Foam Tape, która przytrzymuje płytkę w miejscu klejenia na czas wiązania kleju.

WAŻNE: Do montażu kafli betonowych MILKE/TEKT należy stosować kleje wysokoelastyczne wraz z sugerowanymi przez ich producenta gruntami.

KAFLE

W trakcie przechowywania, montażu i użytkowania należy unikać uderzania w powierzchnię kafli twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.

Po rozpakowaniu i obejrzeniu kafli należy za pomocą pilnika lub papieru ściernego usunąć ewentualne nierówności na krawędziach styku kafli i powierzchni montażowej. Pominięcie tej czynności może spowodować problemy ze spasowaniem kafli podczas montażu.

Przed przystąpieniem do montażu kafle należy oczyścić z pyłu. Ewentualny pozostały na powierzchni montażowej pył może osłabić mocowanie.

Zaprojektowany wzór należy rozmierzyć na docelowej powierzchni (np. ścianie), na której mają być zamontowane kafle MILKE/TEKT przy użyciu łat montażowych, poziomicy, szablonu itp.

Technologię przygotowania podłoża (zarówno ściany, jak i powierzchni montażowej kafli) do klejenia oraz technologię klejenia należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta systemu montażowego.

W zależności od zaprojektowanej kompozycji oraz wybranej kolejności montażu może zajść potrzeba tymczasowego zamontowania łaty podpierającej pierwszy rząd kafli. Po montażu łatę należy usunąć.

Ze względu na geometrię wzoru kafli zaleca się montaż elementów kompozycji bez widocznej szczeliny (na styk) lub ze szczeliną o maksymalnej szerokości 1mm.

Kafle nie wymagają fugowania. Jeżeli zachodzi jednak potrzeba fugowania szczelin kafli należy uprzednio zaimpregnować lub natychmiast zmywać zabrudzenia czystą wodą. W przeciwnym wypadku zabrudzenia powstałe w czasie fugowania mogą być później trudne do usunięcia.

W przypadku kafli układanych w miejscach narażonych na zapryskanie np. tłuszczem lub innymi substancjami pozostawiającymi trwałe zabrudzenia należy zaimpregnować ich powierzchnię.
Przed rozpoczęciem impregnacji zaleca się wykonanie próby na niewielkim fragmencie w celu sprawdzenia czy wybrany preparat impregnujący nie zmienia w znaczący sposób koloru betonu.

Do zabezpieczenia produktów MILKE/TEKT przed działaniem wody, tłuszczu itp. zalecamy stosowanie bezrozpuszczalnikowego lakieru do betonu SCHOMBURG REMISIL. Produkt nie zmienia koloru betonu, powierzchnia staje się półmatowa.

Woda pryskająca na prawidłowo zamontowane kafle betonowe nie wpływa ujemnie na ich strukturę.

BLOCZKI

Po rozpakowaniu i obejrzeniu bloczków należy za pomocą pilnika lub papieru ściernego usunąć ewentualne nierówności na krawędziach bloczków i powierzchni montażowej. Pominięcie tej czynności może spowodować problemy ze spasowaniem bloczków podczas montażu. Przed przystąpieniem do montażu bloczki należy oczyścić z pyłu. Ewentualny pozostały na powierzchni montażowej pył może osłabić mocowanie. Dla lepszej przyczepności zaprawy klejowej zewnętrzne powierzchnie montażowe należy uprzednio zagruntować.

WAŻNE: Nie należy ustawiać ściany z bloczków na istniejącej posadzce. Ścianę należy ustawić bezpośrednio na stropie lub na podwalinie (np. żelbetowej lub wymurowane z tradycyjnych bloczków betonowych).

Należy sprawdzić czy obciążenie wynikające z wybudowania ściany w wybranym miejscu nie naruszy istniejącej konstrukcji budynku (nośność stropu).

WAŻNE: Budowana ściana musi być zamocowana co najmniej wzdłuż dwóch krawędzi, najlepiej trzech. Nie zastosowanie się do tego warunku może być bardzo niebezpieczne i doprowadzić do przewrócenia się ściany.

WAŻNE: Nie należy mocować ściany z bloczków do istniejących sufitów podwieszanych bez uprzedniego wzmocnienia miejsca mocowania. Mocowanie górne ściany należy wykonać do stropu lub przygotowanej w tym celu wytrzymałej podkonstrukcji (np. rama stalowa mocowana do stropu).

WAŻNE: W każdej spoinie pionowej i poziomej należy ułożyć po dwa stalowe pręty zbrojeniowe o średnicy 6mm każdy. Pręty pionowe i poziome należy wiązać drutem na przecięciach kierunków.
Pręty należy zakotwić (np. wkleić) w ścianę, strop, podwalinę na co najmniej 10 cm. Pręty mocowane do podkonstrukcji stalowych należy przyspawać. Każdy z prętów zbrojeniowych powinien być zakotwiony lub przyspawany.

Po wybudowaniu ściany jej krawędź szczytową należy wstępnie wypełnić zaprawą klejową, a następnie wykończyć według uznania, lub pozostawić w tej postaci.

W celu zachowania równych spoin pomiędzy bloczkami należy stosować standardowe krzyżaki do murowania luksferów (spoina min. 6mm) lub płytki dystansowe (spoina min. 3mm). W przypadku wykonania szczeliny montażowej o szerokości do 3mm można pozostawić ją bez wypełnienia.

Jeżeli zachodzi potrzeba fugowania szczelin bloczki należy uprzednio zaimpregnować lub natychmiast zmywać zabrudzenia czystą wodą. W przeciwnym wypadku zabrudzenia powstałe w czasie
fugowania mogą być później trudne do usunięcia.


PŁYTY GRC MILKE

Betonowe płyty MILKE wykonane są w technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym GRC/GFRC (glass fibre reinforced concrete).

Betonowe płyty MILKE przeznaczone są do stosowania jako niekonstrukcyjne materiały okładzinowe na zewnątrz budynków oraz wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuję się między innymi niską absorpcją wody oraz mrozoodpornością, tym samym sprawdzą się w trudnych warunkach atmosferycznych.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Paletę z betonowymi płytami MIKE należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w transporcie. Wszelkie zastosowane zabezpieczenia nie mogą uszkodzić krawędzi paneli. Taśmy należy przymocować do krawędzi palet. Do załadunku / rozładunku należy użyć wózka widłowego o odpowiednim udźwigu. Zabrania się układania palet lub układania czegokolwiek na paletach z elementami. Przed montażem zaleca się składowanie płyt w warunkach otoczenia przez minimum dobę. Płyty należy zabezpieczyć przed opadami, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. Pojedyncze płyty należy przenosić w pionie na miejsce montażu.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem płyt.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem ostrożności i staranności.

Firma MILKE rekomenduje i używa systemu Blick przeznaczonego specjalnie do niewidocznego montażu płyt GRC/GFRC [3]. Więcej na temat systemu montażu na stronie producenta www.blicksystem.com

Firma MILKE posiada referencje Blicksystem oraz przeprowadzone badania nośności i wytrzymałości systemu [4]. Więcej informacji na stronie oraz u producenta: http://www.blicksystem.com/concrete/

MONTAŻ NA RUSZTACH SYSTEMOWYCH

W przypadku potrzeby montażu płyt na fasadach i elewacjach, firma MILKE rekomenduje i używa systemów aluminiowych firmy BSP Bracket System, dostosowanych do miejsca i sposobu montażu określonego przez projektanta. Niejednokrotnie, zwłaszcza przy zastosowaniu dużych formatów płyt, systemowe podkonstrukcje stosujemy także we wnętrzach.

Dopuszcza się stosowania analogicznych, certyfikowanych rozwiązań innych dostawców.

MONTAŻ Z UŻYCIEM KLEJU

W przypadku montażu z użyciem klejów, rekomendujemy rozwiązania firmy Bostik i Sika posiadających stosowne certyfikaty.

MONTAŻ UKRYTY Z UŻYCIEM KOŁKÓW

W przypadku montażu płyt sposobem niewidocznym – mechanicznym, sugerujemy rozwiązania z użyciem kołków firmy Blick, przeznaczonych specjalnie do niewidocznego montażu płyt GRC. Na rynku są również alternatywni dostawcy systemów kołków, m.in. Keil, KeepOut, Fisher.

MONTAŻ WIDOCZNY

Stosunkowo rzadko płyty betonowe GRC montuje się w sposób widoczny. W takim przypadku śruby, wkręty oraz inne elementy, którymi mocujemy płyty do rusztu czy bezpośrednio do ściany, powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość.

MONTAŻ KLEJOWY

We wnętrzach stosuje się również montaż płyt bezpośrednio do ścian za pomocą odpowiednich klejów – po uprzednim przygotowaniu, oczyszczeniu i zabezpieczeniu powierzchni, do której instalujemy płyty.

W przypadku pomieszczeń narażonych na wilgoć, takich jak łazienka czy kuchnia, należy zwrócić uwagę na wykonanie stosownej warstwy izolacji. Przy takim sposobie instalacji podstawą jest upewnienie się czy ściana, do której chcemy zamontować płyty betonowe, posiada odpowiednią wytrzymałość, aby przenieść obciążenie. Często do tego celu stosujemy odpowiednie płyty OSB, niektóre płyty G-K czy MFP zamocowane do ściany odpowiednią ilością kołków lub\i wzmocnione fachowo wykonanym stelażem.

Przy zamawianiu produktów MILKE sugerujemy upewnić się czy sposób montażu oraz rodzaj podłoża jest odpowiednio dobrany.

IMPREGNACJA I ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Na życzenie klienta płyty mogą być impregnowane w procesie produkcji. Proces impregnacji hydrofobizującej zabezpiecza wierzchnią stronę płyty przez zawilgoceniem, zakurzeniem, dodatkowo poprawia mrozoodporność i chroni przed wysoleniami.

Impregnacja oleofobowa szczególnie polecana do wnętrz, poprawia zabezpieczenie przed innymi rodzajami zanieczyszczeń (np. tłuszczem w kuchni).

Oba rodzaje impregnacji zapewniają niewidoczną warstwę ochronną.