DOSTAWA

Transport MILKE realizowany jest na terenie całej Polski, jako usługa zewnętrznej firmy spedycyjnej, bądź firmy kurierskiej. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi standardowych dostaw. Poinformuj nas również, gdy Twoja przesyłka będzie musiała przebyć nieco bardziej skomplikowaną drogę, wówczas przygotujemy dla Ciebie transport specjalny.

Transport standard

 1. Godziny dostaw realizowane są w godzinach 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku.
 2. Czas dostaw standardowych wynosi od 24-72h, od momentu wyjechania przesyłki z magazynu MILKE.
 3. Na życzenie Odbiorcy, w planowanym dniu dostarczenia przesyłki istnieje możliwość otrzymania kontaktu telefonicznego do przydzielonego kuriera.
 4. Wysokość Kosztów Dostawy uzależniona jest od łącznej wagi i rozmiarów towarów objętych zamówieniem oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 5. Miejsce dostawy powinno być dostosowane do rodzaju przewożonego towaru (przykładowo ciężki towar lub większa ilość palet będzie mogła być przewożona większym autem).
 6. Jeżeli na etapie składania zamówienia nie zostaną wskazane przez Obiorcę czynniki nietypowe, mogące mieć wpływ na trudności w dostarczeniu przesyłki – usługa transportowa uznawana jest za bezprzeszkodową i próba jest dostarczenie odbędzie się zgodnie z ustaleniami transportu standardowego. 
 7. Odbiorca zobowiązany jest na etapie składania zamówienia do poinformowania MILKE o ewentualnych utrudnieniach w dostawie, aby uniknąć kosztów niezasadnych podjazdów (przykładowo zakaz ruchu w danych godzinach, ulice jednokierunkowe, rodzaj podłoża niedostosowany do transportu dużych gabarytów, itp.) 
 8. Rozładunek leży w gestii przewoźnika/kierowcy – towar zostaje rozładowany pod bramą posesji, bez wjazdu na jej teren. Usługa transportowa odbywa się bez wnoszenia towaru we wskazane miejsce (pod garaż, do garażu, na piętro, do mieszkania itd.)
 9. W razie utrudnień w dostawie nie wynikających z winy przewoźnika, za pusty podjazd są doliczane dodatkowe koszty.
 10. Usługa transportowa obejmuje jednokrotną próbę dostawy przesyłki pod wskazany adres. Każda kolejna próba dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami i w razie zaistnienia takiej sytuacji jest wyceniana indywidualnie.

Transport nietypowy

Jeżeli warunki transportu standardowego nie są wystarczające do dostarczenia towarów we wskazane miejsce, gdy miejsce dostawy nie jest dostosowane do rodzaju przewożonego towaru (brak utwardzonej drogi, drogi wąskie, miejsca gdzie nie jest możliwe swobodne manewrowanie autem, swobodny rozładunek, itp.) – prosimy o poinformowanie MILKE na etapie składania zamówienia. Po zebraniu kompletu informacji zostanie wyceniona usługa transportu specjalnego. 

Odbiór osobisty

Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie MILKE pod adresem: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po dokonaniu opłaty za Zamówienie, z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową lub telefoniczną o treści “Zamówienie jest gotowe do odbioru”.

Odbiór i weryfikacja zamówienia

 1. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru i weryfikacji zawartości przesyłki pod kątem stanu oraz ilości towaru w chwili jej odbioru.
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki (kartony/skrzynie/produkty), jej opakowania (paleta/skrzyniopaleta) albo niezgodności ilościowej w stosunku do zamówienia, Odbiorca ma obowiązek dopełnienia formalności wobec firmy transportowej, takich jak spisanie protokołu szkód na druku przewoźnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. 
 3. Odbiorca powinien niezwłocznie poinformować MILKE o zaistnieniu takiej sytuacji oraz przesłać komplet dokumentów dotyczących zdarzenia na adres: biuro@milke.se w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

Magazynowanie

 1. Przesyłka, której nie udało się dostarczyć pod wskazany adres z przyczyn niezależnych od przewoźnika, zostaje przekazana do najbliższego magazynu transportowego. Za każdy dzień jej magazynowania zostaje naliczona opłata w zakresie usługi przechowywania towarów. Opłata uzależniona jest od gabarytów przesyłki, a Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony o jej wielkości. 
 2. Koszt kolejnej próby dostarczenia przesyłki wyceniany jest ponownie – po uprzedniej konsultacji z Odbiorcą i wyeliminowaniu czynników mogących wpłynąć na trudności w dostawie.