DOSTAWA

Transport MILKE realizowany jest na terenie całej Polski, jako usługa zewnętrznej firmy spedycyjnej, bądź firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Producenta, w miejscu, gdzie obecnie się znajdujesz, jak i w Regulaminie.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi standardowych dostaw. Poinformuj nas również, gdy Twoja przesyłka będzie musiała przebyć nieco bardziej skomplikowaną drogę, wówczas przygotujemy dla Ciebie transport specjalny – niestandardowy.

Pakowanie

Elementy betonowe pakowane są w kartony, skrzynki lub skrzyniopalety i transportowane na paletach, bądź w skrzyniopaletach.

Powyższe powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie oraz w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na paletach i skrzyniopaletach dalszych ładunków oraz piętrowanie palet i skrzyniopalet.

Transport standard

 1. Transport realizowany jest samochodem z windą.
 2. Godziny dostaw realizowane są w godzinach 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku.
 3. Czas dostaw standardowych wynosi od 24-72h, od momentu wyjechania przesyłki z magazynu MILKE.
 4. Na życzenie Odbiorcy, w planowanym dniu dostarczenia przesyłki istnieje możliwość otrzymania kontaktu telefonicznego do przydzielonego kuriera.
 5. Wysokość Kosztów Dostawy uzależniona jest od łącznej wagi i rozmiarów towarów objętych zamówieniem oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Miejsce dostawy powinno być dostosowane do rodzaju przewożonego towaru (przykładowo ciężki towar lub większa ilość palet będzie mogła być przewożona większym autem).
 7. Jeżeli na etapie składania zamówienia nie zostaną wskazane przez Obiorcę czynniki nietypowe, mogące mieć wpływ na trudności w dostarczeniu przesyłki – usługa transportowa uznawana jest za bezprzeszkodową i próba jest dostarczenie odbędzie się zgodnie z ustaleniami transportu standardowego. 
 8. Odbiorca zobowiązany jest na etapie składania zamówienia do poinformowania MILKE o ewentualnych utrudnieniach w dostawie, aby uniknąć kosztów niezasadnych podjazdów (np. zakaz ruchu w danych godzinach, ulice jednokierunkowe, rodzaj podłoża niedostosowany do transportu dużych gabarytów, itp.). 
 9. Rozładunek leży w gestii przewoźnika/kierowcy – towar zostaje rozładowany pod bramą posesji, bez wjazdu na jej teren. Usługa transportowa odbywa się bez wnoszenia towaru we wskazane miejsce (pod garaż, do garażu, na piętro, do mieszkania, do domu itd.).
 10. W razie utrudnień w dostawie nie wynikających z winy przewoźnika, za pusty podjazd są doliczane dodatkowe koszty.
 11. Usługa transportowa obejmuje jednokrotną próbę dostawy przesyłki pod wskazany adres. Każda kolejna próba dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami i w razie zaistnienia takiej sytuacji jest wyceniana indywidualnie.

Transport niestandardowy

Jeżeli warunki transportu standardowego nie są wystarczające do dostarczenia towarów we wskazane miejsce, gdy miejsce dostawy nie jest dostosowane do rodzaju przewożonego towaru (np. brak utwardzonej drogi, drogi wąskie, miejsca gdzie nie jest możliwe swobodne manewrowanie autem czy swobodny rozładunek, zakaz wjazdu samochodów wysokiego tonażu, itp.) – prosimy o poinformowanie MILKE na etapie składania zamówienia. Po zebraniu kompletu informacji zostanie wyceniona usługa transportu specjalnego. 

Odbiór osobisty

Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie MILKE pod adresem: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin/ ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po dokonaniu opłaty za Zamówienie, z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową lub telefoniczną o treści “Zamówienie jest gotowe do odbioru”.

Magazynowanie

 1. Przesyłka, której nie udało się dostarczyć pod wskazany adres z przyczyn niezależnych od przewoźnika, zostaje przekazana do najbliższego magazynu transportowego. Za każdy dzień jej magazynowania zostaje naliczona opłata w zakresie usługi przechowywania towarów. Opłata uzależniona jest od gabarytów przesyłki, a Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony o jej wielkości. 
 2. Koszt kolejnej próby dostarczenia przesyłki wyceniany jest ponownie – po uprzedniej konsultacji z Odbiorcą i wyeliminowaniu czynników mogących wpłynąć na trudności w dostawie.

Odbiór przesyłki i weryfikacja zamówienia

Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru i weryfikacji zawartości przesyłki pod kątem stanu oraz ilości towaru w chwili jej odbioru.

W przypadku uszkodzenia przesyłki (kartony/ skrzynie/ produkty), jej opakowania (paleta/ skrzyniopaleta) albo niezgodności ilościowej w stosunku do zamówienia, Odbiorca ma obowiązek dopełnienia formalności wobec firmy transportowej. Są to spisanie protokołu na druku przewoźnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. Odbiorca powinien niezwłocznie poinformować Producenta o zaistnieniu takiej sytuacji oraz przesłać komplet dokumentów dotyczących zdarzenia na adres: biuro@milke.se w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

Po odebraniu i rozpakowaniu przesyłki należy obejrzeć i ocenić czy produkty nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. Należy również sprawdzić zgodność ich koloru ze złożonym zamówieniem. W przypadku niezgłoszenia w przeciągu 3 dni roboczych uwag co do koloru produktów, Producent MILKE nie jest zobowiązany do ich wymiany.

Składowanie zamówienia

Po odebraniu zamówienia należy zdjąć warstwę zabezpieczającą przesyłkę  (folię stretch), celem eliminacji kondensacji pary wodnej.

Kartony/ skrzynie/ produkty przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w których temperatura nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. W przypadku przechowywania i składowania ich na zewnątrz, należy odpowiednio zabezpieczyć całość przed zawilgoceniem, zamoczeniem oraz wpływem niekorzystnych czynników i opadów atmosferycznych. W tym celu należy umieścić przesyłkę pod zadaszeniem, a w razie niemożności, zalecamy zabezpieczyć przesyłkę z wierzchu (od góry).

Produkty należy chronić przed gwałtowną zmianą temperatury podczas przechowywania. Po przeniesieniu ich z mrozu do docelowego pomieszczenia należy pozwolić elementom na wyrównanie temperatury przed przystąpieniem do ich montażu.

Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h, w taki sposób, aby obie strony poszczególnych elementów miały zapewniony jednakowy dostęp powietrza. Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem produktów.