Polityka prywatności MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o.

DEFINICJE

My/Administrator: MILKE INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, NIP: 5322077502, REGON: 380164879, kapitał zakładowy 51.200,00 zł.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności”.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: wydawany przez administratora Serwis w domenie internetowej milke.se, do którego stosuje się niniejszą politykę.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W związku z korzystaniem z naszego Serwisu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE
 • Twoje dane takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy gdy odwiedzasz nasz Serwis (także jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach:
 • w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji poniżej.
MARKETING

Twoja aktywność w Serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie i składanie zamówień

W ramach Serwisu przewidujemy możliwość założenia i obsługi kont naszych użytkowników w celu składania zamówień. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji, będziesz proszony/a  o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi takich kont tj. adresu e-mail, imienia i nazwiska, adres, m. in. dostawy, telefon kontaktowy. Rejestracja w Serwisie nie jest jednak warunkiem niezbędnym w celu złożenia zamówienia, a samo złożenie zamówienia może nastąpić poprzez Serwis jako gość bądź, po zarejestrowaniu w Serwisie, jako użytkownik posiadający konto.

Podanie w procesie rejestracji konta i/lub składania zamówienia danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta użytkownika i/lub przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skutecznego dokonania czynności, tj. założenia konta czy realizacji zamówienia. Podanie pozostałych innych danych na charakter fakultatywny. Podanie pozostałych innych danych na charakter fakultatywny.

Szczegóły dotyczące procesu rejestracji w Serwisie, a także składania zamówień znajdziesz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.
Formularz kontaktowy

W Serwisie umieszczono formularz kontaktowy. Skorzystanie z tego formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) możesz umieścić w tym formularzu tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób.

MARKETING

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa);
 • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy twoich zachowań na przyszłość.

Reklama standardowa

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlenie reklamy behawioralnej opiera się m.in. na profilowaniu, czyli wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga Twojej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze.

Cookies „marketingowe”

Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci prawa: dostępu do treści Twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami w sposób opisany w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane.

Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie przekazujemy i nie przewidujemy przekazywania posiadanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Gdyby w przyszłości zaszła taka potrzeba, to ich przekazanie może nastąpić jedynie, gdy zapewniony zostanie odpowiedni stopień ich ochrony stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Powiadomimy Cię o tym fakcie i na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@milke.se lub pisemnie na adres: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  lecz z osobą odpowiedzialną za zagadnienia związane z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@milke.se.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 2021 r.