KONTROLA JAKOŚCI

Posiadamy własne zaplecze badawczo-rozwojowe. Prowadzimy proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Począwszy od momentu dostarczanych surowców, poprzez proces tworzenia betonu, po weryfikację końcowych parametrów wyrobów.
W laboratorium Kontroli Jakości oraz poprzez Dział Badawczo-Rozwojowy stale weryfikujemy poziom oraz rozwijamy gamę produktów. Współpracujemy także z innymi laboratoriami akredytowanymi, celem testowania nowych rozwiązań. Badania prowadzone są m.in. w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Laboratorium Blick System.

Laboratorium Kontroli Jakości MILKE wyposażone jest we wszelki sprzęt, w tym prasę do badania wytrzymałości na zginanie firmy TESTOMETRIC M350.

Dział Badawczo-Rozwojowy testuje nowe rozwiązania i kolory. Obecnie ponad 460 kolorów i odcieni sprawdzanych jest pod kątem doboru właściwych pigmentów, odpornych na alkalia i promieniowanie słoneczne UV. Dzięki temu tylko te kolory, które zapewniają trwałość po latach dopuszczamy do użytku.

Poszukujemy także rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Testujemy rozwiązania z cementem o właściwościach katalizujących rozpad tlenków azotu, zanieczyszczeń obecnych w powietrzu.

PARAMETRY

Nasze wyroby betonowe zapewniają najwyższą jakość na lata. Zarówno płytki dekoracyjne, jak i beton architektoniczny oraz płyty zbrojone włóknem szklanym GRC, zapewniają trwałość i ochronę w każdych warunkach.

Zarówno zimą, jak i latem wyroby te gwarantują obniżoną absorpcję kapilarną z podłoża i chłonność wody, wysoką mrozoodporność oraz odporność na promieniowanie ultrafioletowe.

Nasze płyty wyróżnia bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Receptury naszego betonu osiągają wytrzymałość na ściskanie blisko 70MPa, zaś wytrzymałość na zginanie ponad 25MPa. To blisko 2-krotnie więcej niż stawiane tym wyrobom wymagania.