Zanim przystąpisz do montażu płytek ceglanych, wpierw odpowiednio przygotuj podłoże. Etap ten jest szczególnie ważny, ponieważ nie tylko zapewni satysfakcjonujący efekt końcowy, ale przede wszystkim wpłynie na trwałość ceglanej kompozycji, jak i bezpieczeństwo.

Upewnij się, że podłoże, na którym będzie wykonana aplikacja jest właściwie wysezonowane, ma odpowiednią nośność (odpowiednią do obciążenia wagą płytek, kleju i fugi), stałą i jednolitą strukturę, jest równe, suche, zwięzłe, stabilne, niezapylone i oczyszczone z resztek farb, bez plam po tłuszczu lub środkach antyadhezyjnych i smarach.

Powłoki niestabilne usuń, ponieważ mogą osłabić nośność i spowodować oderwanie się kleju wraz z płytką.

PODŁOŻA CEMENTOWE

W przypadku podłoży cementowych, m.in. takich jak: tynki cementowo-wapienne, kleje do montażu siatek systemu ocieplania, zaprawy wyrównujące ubytki, wysezonuj je zgodne z zasadami sztuki budowlanej – przed montażem płytek odczekaj odpowiedni czas na wysezonowanie podłoża. Niezastosowanie tej procedury może wpłynąć na powstawanie wysoleń i wykwitów po czasie, w przyszłości i/lub osłabienie parametrów nośnych kleju montażowego. Zalecany czas sezonowania to min. 14 dni, niemniej należy odnieść się do odpowiedniej Karty Technicznej stosowanego produktu.

PODŁOŻA CHŁONNE

W przypadku podłoży chłonnych, jak np. tynki cementowo-wapienne, kleje cementowe systemu ociepleń, przed aplikacją kleju montażowego do cegieł zagruntuj podłoże.

PODŁOŻA O OGRANICZONEJ PRZYCZEPNOŚCI

W przypadku podłoży o ograniczonej przyczepności, jak np. powłoki farb alkidowych czy emalie, przygotuj odpowiednią warstwę sczepną lub gruntującą, zwiększającą przyczepność kleju montażowego do podłoża.

Przeprowadzając montaż na zewnątrz, upewnij się uprzednio czy izolacja, którą masz wykonaną (np. styropian czy twarda wełna) jest odpowiednio zakołkowana (odpowiednia ilość kołków do m2 w stosunku do sumy wagi okładziny).

Więcej na temat – w Poradniku Montażu płytek ceglanych.