Wybór odpowiedniego materiału budowlanego stanowi podstawę do dalszej pracy.

Cegła rozbiórkowa, cięta na plastry – to jedna z dróg. W niej zapisana jest historia. Idziemy jednak z duchem czasu i budownictwo szuka nowych rozwiązań. Wciąż zachowujemy pełen szacunek do gliny, ale warto mówić też głośno o jej betonowej alternatywie i płytkach wykonanych właśnie z betonu architektonicznego. Wersja ta staje się coraz bardziej popularna i doceniana. Słowo imitacja wybrzmiewa tu niewłaściwie, bowiem „cegły betonowe” to zupełnie inne tworzywo i odrębna półka produktowa. Inspiracja oryginalną cegłą jest zauważalna, przy czym potencjał, który niesie ze sobą produkcja betonowych płytek cegłopodobnych daje projektantom i architektom całe pole możliwości tworzenia. Przekraczając granicę tego co znane zaczyna się zabawa. Otwierają się drzwi dla nieograniczonej kolorystyki i pracy z różnymi teksturami. Prostsza jest kreacja kształtów, w tym tworzenie wariantów dla elementów specjalnych, o zadanej formie czy wielkości. Co szczególnie ważne, płytki betonowe, to także ukłon w stosunku do ostatecznej wagi produktu.

CO JEST DALEJ?

Płytki betonowe to dzieło ludzkich rąk. Ich produkcja to manufaktura, na którą składa się wiedza i doświadczenie wykonawców. Zarówno rzemieślników, którzy pracują fizycznie, jak i technologów tworzących odpowiednie składy mieszanek. Suma prac obu zespołów odbija się w jakości produktu końcowego.

Punktem wyjściowym betonowych płytek MILKE jest Stara Cegła – w typowym dla siebie kształcie i kolorze, z mniejszymi i większymi wżerami, ubytkami, z przebarwieniami. Niedoskonałość stanowi o jej sile i pięknie jednocześnie. Obok niej stoją: Nowa Cegła, Long, Stemp, Trawer czy Ruby. Każdy element charakterystyczny i wpisujący się w całą gamę trendów architektonicznych.

 

  • Filtr

    Filtr

    Price