Bloczki 3D Block 1 z betonu architektonicznego - MILKE - TEKT Concrete - kantyna Centrum Innowacji Fabryki Maszyn

Centrum Innowacji Fabryki Maszyn w Radomiu

Ściana dzieląca przestrzeń w części jadalnej kantyny, dla pracowników Centrum Innowacji Fabryki Maszyn w Radomiu.

Stworzona z bloczków BLOCK 1, z linii TEKT Concrete.

 

Przygotowaliśmy również projekt modernizacji hali dawnej hurtowni w Centrum Innowacji Fabryki Maszyn w Radomiu. Do tego celu wykorzystaliśmy kafle przestrzenne PLANK 1.

Kafle PLANK 1 z linii TEKT Concrete na elewacji budynku.

 

Centrum Innowacji Fabryki Maszyn
Lokalizacja: Radom
Data realizacji: 2016
Dział: TEKT Concrete
Materiał: bloczek BLOCK 1, kafel PLANK 1

MATERIAŁ UŻYTY W PROJEKCIE

Block 1

Plank 1